Příspěvky + ceník

Příspěvky oddílu všestrannosti T.J. Sokol Rokycany na rok 2022

Příspěvky převodem na účet, údaje u cvičitelů jednotlivých složek

Členská známka Oddílový příspěvek Celkem
děti do 18 let 200,- Kč 500Kč /pololetí
dospělí 19 – 65 let 500,- Kč 1000Kč /pololetí
dospělí nad 65 let 200,- Kč 500Kč/pololetí

Ceník pro nečleny T.J. Sokola Rokycany

možnost permanentky pouze u dospělých cvičenců – v roce 2022 zatím nelze

 

Komentáře jsou uzavřeny