Historie

T. J. Sokol Rokycany

Tělocvičná jednota Sokol byla v Rokycanech založena 9. 8. 1868 se 72 členy. Po r. 1882 nastává velké rozšíření činnosti, v r. 855 bylo založeno „Družstvo pro zbudování sokolského domu“. V roce 1902 je položen základní kámen a o rok později otvírají rokycanští sokolové svoji sokolovnu. Nové zázemí značně posiluje a rozšiřuje činnost i členskou základnu. Jednota má v této době již přes 300 členů. V průběhu l. světové války se činnost oslabuje, ale neustává.

V prvních poválečných letech nastala v jednotě horečná činnost. členstva přibývalo, takže v r. 922 měla naše jednota již rekordních 684 členů. Pro činnost již stávající budova sokolovny nestačila a tak dochází k rozsáhlé rekonstrukci. Ta dala historické budově dnešní podobu. činnost jednoty byla obohacena založením tenisového odboru a vybudováním tenisového hřiště nejprve na zahradě sokolovny. Vybudováním „Tyršových sadů“ (Aleje) se trvale stěhuje na toto nové sokolské cvičiště. Sokol se tak v Rokycanech stává v období 1. republiky největší a nejvlivnější společenskou organizací.

Komentáře jsou uzavřeny